• آتیه سازان مدرسه ای ریاضی محور است...
 • ما از شما یک ریاضی دان می سازیم...
 • ریاضی دروازه همه علوم است...
 • ما همه دروازه ها را به سوی شما می گشاییم...
 •  

   

   

 • برای دیدن خبرهای جدید...
 • به بخش اخبار(اخبار مجموعه) مراجعه نمایید.
 •  

   

   

                          

   

   

                                                                                                                                                   

  نمایش کلاس کامپیوتر
  جشن قرآن کلاس اول
  روز تربیت بدنی
  برگزاری مراسم تعزیه
  مراسم زیارت عاشورا
  مانور آتش نشانی
  اردوی دار آباد
  درس انار کلاس اول
  طرح صبحانه سالم
  روز دانش آموز